• Het culturele seizoen 2020 2021 eindigt vroegtijdig.

    De coronamaatregelen nopen ons er steeds opnieuw toe onze culturele planning aan de omstandigheden aan te passen. Voor culturele activiteiten lijkt er vooralsnog weinig licht aan het einde van de tunnel. Dat betekent dat we - met enige schroom - onze beslissing kenbaar moeten maken die we tot nu toe nog voor ons uit konden schuiven in de hoop op betere tijden. Het culturele seizoen 2020 2021 eindigt vroegtijdig.

    Mocht u reeds een reservering hebben gemaakt voor een activiteit die uitgesteld moet worden of geen doorgang kan vinden dan heeft u hier al een bericht over ontvangen. Alle betaalde bedragen, zoals inschrijf- en cursusgeld zullen worden teruggestort. 

    Natuurlijk, uitstel is geen afstel of hoeft dat niet te zijn, want wat wij van ganser harte hopen, is dat we u alle geplande activiteiten in de Cultuurtoren in ieder geval vanaf september alsnog kunnen aanbieden. En dat we, in het allergunstigste geval, misschien zelfs voor eind mei/begin juni nog mooie evenementen kunnen aankondigen. 

    Via deze pagina en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  • 2 van pagina 2