• De Cultuurtoren blijft open: helaas moest het concert van Simeon ten Holt - Schaduw noch prooi op 25 oktober afgelast worden. De reden: in de directe omgeving van één van de uitvoerende musici is sprake is van een coronabesmetting. Omdat daarmee de risico’s voor onze bezoekers te groot werden, hebben we in overleg met beide pianisten moeten besluiten het voor zondag geplande concert uit te stellen naar zondag 7 maart 2021.

  • 2 van pagina 2