Cultuurtoren Honsoirde

 

Stichting Honsoirde is opgericht in 1994 als zelfstandige culturele stichting om in de traditie van de Paters Cisterciënzers van de Abdij Marienkroon het sociaal, maatschappelijk en cultureel welzijn te bevorderen van de inwoners van de gemeente Heusden. Vanaf dat moment organiseert Honsoirde een breed scala aan activiteiten. Er zijn concerten, exposities, lezingen, cursussen en speciale (samenwerkings)projecten. Een kwart eeuw later is Stichting Honsoirde uitgegroeid tot een vooraanstaande culturele instelling in de gemeente. We bieden een gevarieerd programma van professionele kwaliteit met ruimte voor cultuur, ontmoeting en verdieping. Onze activiteiten zijn er voor iedereen met belangstelling voor cultuur.

De naam Honsoirde herinnert aan de oude benaming van het Middeleeuwse Kasteel Onsenoort. Het enige wat nog resteert van dit kasteel is de toren. De toren is door Honsoirde omgedoopt tot Cultuurtoren. Naast Stichting Honsoirde is ook Heemkundekring Onsenoort in de Cultuurtoren gehuisvest.

Vanuit de tweede verdieping van deze historische locatie organiseren we onze activiteiten. Op de tweede verdieping is de Colbertzaal als expositieruimte in gebruik. Ook is er een klein winkeltje waar zowel souvenirs van de abdij te koop zijn als kleine kunstobjecten. Ook is de Abtkamer in gebruik als lezingen- en cursusruimte. In het jaar 2023 zal, bij voldoende financiering, een koffiepantry worden ingericht. Tot dat moment kan in de Roverekelder na afloop van de activiteiten een drankje worden genuttigd.

De Abdij

 

De Cultuurtoren maakt onderdeel uit van Abdijcomplex Mariënkroon, gesticht in het begin van de twintigste eeuw door de cisterciënzers. Onderdeel van het complex is de kapel met kleurrijke glas-in-loodvensters en een indrukwekkend cassetteplafond. Dankzij de uitstekende akoestiek is de klankenrijkdom van onze concerten van een hoog niveau. 

In 2017 is de laatste cisterciënzermonnik overleden. Sinds 2004 huist Focolare in de Abdij, een spirituele katholieke beweging waarbinnen eenheid in de wereld als belangrijkste boodschap geldt. Daarbij is Mariënkroon een vaste Mariapoli, een soort Focolarestadje, van de Focalorebeweging geworden. Honsoirde werkt nauw samen met Focolare om de doelstellingen van de paters te realiseren.

Organisatie

Cultuurtoren Honsoirde is een vrijwilligersorganisatie. Het zeskoppige bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Onze commissies bepalen mede het inhoudelijke programma: muziekcommissie, kunstcommissie, lezingencommissie en cursuscommissie. Daarnaast is er nog een enthousiaste groep van 30 vrijwilligers: zij helpen als gastvrouw of gastheer bij de activiteiten of vanuit kennis en ervaring als lid van één van de commissies.

Wij zoeken steeds aanvulling van vrijwilligers, zowel voor hulp bij de opbouw van de exposities als bij toezicht tijdens tentoonstellingen en concerten. Mail voor meer informatie.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

– vacature, voorzitter
– Christiaan den Dekker, secretaris
– Bea van Son, penningmeester
– Harry Stokwielder, bestuurslid + muziekcommissie
– Paul Schalken, bestuurslid + kunstcommissie
– Rob Klerks, bestuurslid + cursuscommissie
– Kees van Rooij, bestuurslid

De teksten op de website en de regelmatige nieuwsbrieven zijn van de hand van Dimph Vos en de website is ontwikkeld door Liesbeth Merkx. Aanmerkingen, opmerkingen en verbeteringen graag melden bij cultuurtoren@honsoirde.nl.

Vriend

Om de continuïteit van onze stichting te waarborgen stellen wij een vrijwillige bijdrage zeer op prijs. Bij een gift van minimaal 20 euro wordt u Vriend.  Er wordt binnen het bestuur nagedacht wat u als tegenprestatie van ons mag verwachten.

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om een activiteit geheel te adopteren. Voor meer informatie neem contact op met ons via cultuurtoren@honsoirde.nl . Wij vertellen u graag meer!

Ik word Vriend

5 + 4 =

Adres

Abdijlaan 6a
5253 VP Nieuwkuijk
E-mail: cultuurtoren@honsoirde.nl
KvK 41085359
Bank: NL93 RABO 0154 7024 20

Volg ons op facebook, instagram of Twitter