Donderdag 14 september vanaf 19.30 uur

Klimaatverandering

Wat weten we en wat doen we eraan?

Gaat klimaatverandering u aan het hart? Volg dan op donderdag 14 september vanaf 19.30 uur in de Cultuurtoren Honsoirde de lezing van Tinus Pulles, gepensioneerd milieu-, duurzaamheids- en klimaatwetenschapper. Tinus (Waalwijk, 1948) studeerde natuurkunde aan de universiteit Leiden en promoveerde in 1978.

Met Tinus Pulles heeft Honsoirde iemand binnengehaald die weet van de hoed en de rand, zo blijkt uit zijn levensloop, waarvan hieronder een impressie.

Zo was Tinus werkzaam als modelleur luchtkwaliteit bij de provincie Zuid- Holland, waarna interdisciplinaire milieuwetenschappen bij de Universiteit Groningen zijn aandachtsgebied vormden. Later, gedurende 23 jaar, was dat de interactie tussen wetenschappelijke informatie en gegevens enerzijds en beleidsprocessen anderzijds, bij TNO. Na zijn pensionering is hij zo nu en dan nog betrokken bij deze onderwerpen, onder andere via social media.

Deelname kost 10 euro, liefst vooraf te betalen via de reserveringsknop. U bent dan meteen aangemeld.