Ons bereikte het verdrietige bericht dat Harrie van der Heijden uit Haarsteeg, onze oud-vrijwilliger en in die hoedanigheid lid van onze muziekcommissie, op 6 september is overleden.

Harry was een zeer gerespecteerd vrijwilliger, toegewijd en betrokken. Jarenlang vormde hij samen met zijn broer André de muziekcommissie, waarbij hij mede borg stond voor een kwalitatief hoogstaand muziekprogramma.

Wij zijn hem dankbaar voor de grote bijdrage die hij heeft geleverd aan de muzikale en andere activiteiten van Honsoirde en voor de vriendschappelijke wijze waarop hij aan onze samenwerking gestalte gaf.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden.

Bestuur, muziekcommissie en overige vrijwilligers van de Cultuurtoren Honsoirde