OPROEP AAN KUNSTENAARS 

Begin november 2024 is het 80 jaar geleden dat de Oostelijke Langstraat werd bevrijd.

De gemeente Heusden heeft het plan opgevat om dit heuglijke feit vanaf november 2024  samen met alle Heusdenaren te vieren met diverse festiviteiten.

Cultuurtoren Honsoirde draagt bij aan deze viering met een uitdagend kunstproject dat als titel heeft meegekregen Bevrijding, bevrijd of niet ?

In ons project stellen wij het begrip vrijheid centraal. Het gaat dus niet alleen om terugkijken op de bevrijding in Tweede Wereldoorlog, maar in zijn algemeenheid om de vraag : hoe vrij zijn wij anno 2024  ?

Wat houdt het kunstproject in?

  • Dit is een uitnodiging aan kunstenaars om een kunstwerk te maken over het thema vrijheid.
  • Alle kunstenaars die in de gemeente wonen of werken, of een binding hebben met het culturele leven in de gemeente kunnen meedoen. Zowel kunstenaars voor wie kunst maken een vrijetijdsbesteding is als kunstenaars die er hun beroep van hebben gemaakt.
  • Alle kunstvormen zijn welkom; het kunstwerk moet wel een herkenbare relatie hebben met het thema vrijheid.
  • Een deskundige jury zal de werken beoordelen.
  • De geselecteerde werken worden tentoongesteld in onze Cultuurtoren.
  • De uiterste datum van inzending van de kunstwerken is 1 oktober 2024. 

Wij hebben de ons bekende kunstenaars een persoonlijke uitnodiging gestuurd om gevolg te geven aan onze oproep.  De creativiteitscentra in deze gemeente hebben wij eveneens benaderd om hun cursisten te enthousiasmeren om mee te doen. 

Wilt u meedoen aan dit buitengewone project? Meld u dan aan met onderstaande inschrijfformulier. 

Klik hier voor de flyer

Inschrijfformulier BEVRIJDING, BEVRIJD, of toch niet ?

5 + 1 =

Ik neem deel aan bovengenoemd kunstproject, wat inhoudt dat ik een kunstwerk maak met als thema VRIJHEID, dat ik ga inzenden naar de Cultuurtoren Honsoirde. Honsoirde legt het ter beoordeling voor aan een deskundige jury.

U kunt uw kunstwerk inleveren voor 1 oktober 2024.

Geselecteerde werken worden geëxposeerd in de Cultuurtoren (november 2024)