• Water en landschap

  Door dijkgraaf Lambert Verheijen 

  Water is van levensbelang, en bewust of onbewust hebben we er allemaal mee te maken. In Nederland hebben we daarvoor een unieke organisatievorm: de waterschappen zorgen ervoor dat wij droge voeten houden, dat ons afvalwater wordt gezuiverd, en dat we veilig in en aan het water kunnen recreëren. Dijkgraaf Lambert Verheijen staat aan het hoofd van ons eigen waterschap Aa en Maas, dat zich inspant voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van 750.000 Brabanders. Verheijen gaat in zijn lezing in op de nauwe relatie tussen landschap en water, een thema waarmee hij ook als socioloog en Eerste Kamerlid sterke affiniteit heeft. Een interessante avond op het snijvlak van cultuur, natuur en milieu.

  Lambert Verheijen (1954) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij is sinds januari 2005 dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas. Daarvoor was hij ruim twaalf jaar gedeputeerde van Noord-Brabant. Aanvankelijk was de heer Verheijen werkzaam als docent sociologie.

   

 • Lezing
  Datum: Donderdag 21 maart 2019
  Aanvang: 19:30 uur
  Zaal: De la Courtzaal
  Entree: € 10.-
 • Reserveren of informatie

  Versturen