• Door persoonlijke omstandigheden kan het concert Liefde op z'n Italiaans - Vittoria, mio core van Daniëlle Sluijmers en Chiel Spaans helaas geen doorgang vinden. Gezocht wordt naar een nieuwe datum in het lopende seizoen. Bestellers van entreebewijzen krijgen een bericht wanneer een nieuwe datum bekend is.