• Hedendaagse architectuur in Nederland 2.0

  Vanaf 1980 betrad een nieuwe generatie architecten de beroepspraktijk in Nederland. Op zeer verschillende manieren reageren zij op de erfenis van het naoorlogs modernisme in ons land.

  Bij het bureau Benthem en Crouwel staat de techniek centraal: niet alleen functioneel maar ook esthetisch (High Tech). Het bureau is gespecialiseerd in de infrastructuur (stations en Schiphol), maar ook de nieuwe vleugel van het Stedelijk Museum Amsterdam is van hun hand.

  In zijn boek “Waar nieuw en oud raken. Een pleidooi voor houdbare moderniteit in architectuur” bestudeert Hubert-Jan Henket de transformatie van bestaande architectuur en de inpassing van eigentijdse gebouwen  in een historische context. Hij is hierbij geïnspireerd door de architectuur van de Moderne Beweging. Het bureau tekende vooral voor culturele gebouwen, zoals De Fundatie in Zwolle,  Noord Brabants Museum Den Bosch  en het Fries Museum  Leeuwarden. 

  Afkomstig van het bureau van Rem Koolhaas (OMA) ontwikkelen Neutelings en Riedijk een idioom van bouwmassa’s die zich kenmerken door hun plastische eigenaardigheid en gedecoreerde oppervlakken. Door een creatieve herschikking van programmacategorieën proberen zij aan eisen van kostenbeheersing en energiezuinigheid te voldoen. Hun bekendste gebouw is het Iinstituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

  Van Egeraatbenadrukt het belang van “smaak” van de architectuur en bepleit zelfs een “nieuwe barok”. Zijn werk onderscheidt zich door een radicale esthetische benadering. De resultaten zijn zeer verschillend van karakter: Poppodium Mezz in Breda en de kantoortoren The Rock in Amsterdam.

  De architecten Soeters en Van Eldonk bedienen  zich van een scala aan stijlen en benaderingen, al naar gelang de opgave, de context en de wensen van opdrachtgevers en gebruikers. Zelf omschrijft Soeters zijn benadering als een “flexible response”. Wat dat betekent is te zien aan het nieuwe stadhuis in Zaandam en de woningen Haverleij in Den Bosch.

  In vijf bijeenkomsten komen de volgende architectenbureaus komen aan bod:

  1)     Benthem-Crouwel

  2)     Hubert-Jan Henket

  3)     Neutelings / Riedijk

  4)     Eric van Egeraat

  5)     Soeters- Van Eldonk Architecten

 • Architectuurcusus
  Datum: 17-24 jan & 7-14-21 feb
  Tijd: 13:30 -15:30 uur
  Kosten: € 100.-
  Maximaal 20 cursisten