• Grip, Klont & SyRI

  Kinderen die langer met hun mobieltje spelen dan buiten met hun vriendjes, een overheid die mensen denkt te kennen door algoritmen: Maxim Februari schrijft en spreekt over de vervreemding door digitalisering in onze eigen leefwereld. Zowel in zijn dagelijks leven als in zijn romans is de NRC-columnist (voorheen de Volkskrant) Maxim Februari bezig met de vervreemding die in onze maatschappij ontstaat door de uitwassen van de digitalisering. Voor cultuur-optimisten én cultuur-pessimisten een nuttige mogelijkheid  om met deze integere denker van gedachten te wisselen.    

   

 • Lezing
  Datum: Donderdag 22 November
  Aanvang: 19:30 uur
  Zaal: De la Courtzaal
  Entree: € 10.-
 • Filosoof-schrijver-jurist Maxim Februari 

  Maxim Februari (1963) is een Nederlands filosoof, jurist, schrijver en columnist. Hij studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en rechten aan de Universiteit Utrecht. In 1989 kwam onder het pseudoniem M. Februari zijn eerste roman uit, De zonen van het licht, waarvoor hij de Multatuliprijs ontving. In 2014 heeft hij gewerkt aan het leven, waardoor zijn pseudoniem van Marjolein Februari is gewijzigd naar Maxim Februari. Van 1999 tot juli 2010 schreef Februari columns voor de Volkskrant; in augustus 2010 verwisselde hij deze krant voor NRC Handelsblad. Gelauwerd is hij in 2008 met In de Frans Kellendonk-prijs voor zijn gehele werk.  

  Voor Maxim Februari staat één begrip centraal in zijn rijke oeuvre: dataficering als het reduceren van de werkelijkheid tot gegevens over die werkelijkheid. Hij legt zijn ideeën daarover neer in de romans Grip en zijn laatste bestseller Klont, maar hij is ook actief binnen een maatschappelijke organisatie “Bij voorbaat verdacht.nl”. Deze groep heeft een proces tegen de landelijke overheid aangespannen, omdat gegevens die burgers in vertrouwen delen met de overheid, zonder toestemming of medeweten tegen deze burgers gebruikt worden in het SyRI-systeem. 

  Grip en Klont 
  In zijn roman 'Klont' schuurt Maxim Februari op een amusante manier langs de meest urgente vragen die de technologische vooruitgang oproept: de homo sapiens zal uitsterven en kunstmatige intelligentie wint het van ons huis-, tuin- en keukenbrein. Hoe moet het met de wereld als de technologie er op een draf vandoor gaat met het menselijk tekort? Oftewel: wat kunnen we doen om greep te houden op de vooruitgang? Het boek roept tal van zware vragen op, zonder dat je dat in de gaten hebt. En dat komt door de toon die Februari aanslaat: prettig, licht, met humor.

  Wat is SyRI?
  SyRi is de afkorting van Systeem Risico Indicatie: een systeem van de overheid dat persoonsgegevens van burgers aan elkaar koppelt, bedoeld om verschillende vormen van fraude, misbruik en overtredingen op te sporen.

  Met technieken van inlichtingendiensten – zoals datamining en patroonherkenning – wordt de handel en wandel van burgers gevolgd en geanalyseerd en worden er risicoprofielen van burgers gemaakt. SyRI is vergelijkbaar met het profileren van potentiële criminelen. In principe is iedereen op voorhand verdacht. Het systeem is afkomstig uit de wereld van de sociale verzekeringswetten, maar wordt door allerlei overheidsorganisaties toegepast. Ook inwoners die niets rechtstreeks met de overheid van doen hebben, worden gevolgd, terwijl het verzoek om burgers meer inzicht te geven in wat er met hun gegevens gebeurt, niet werd ingewilligd.Niet lang na de wettelijke invoering van SyRI waarschuwde Maxim Februari in de NRC voor de ‘totale fraudeaanpak’ die de overheid met SyRI in het leven roept.  

  Privacy en onze democratische principes 

  De gevolgen van deze wet zijn veel verstrekkender dan een schending van privacy, aldus Februari: “Praat me niet over privacy. De veiligheid van de burger is in het geding en de rechtsstaat. Door exclusief over een privacyprobleem te praten, bagatelliseer je. Deze hele nieuwe ontwikkeling zet druk op de veiligheid van de burger en de bescherming die principes als het legaliteitsbeginsel en het nondiscriminatiebeginsel bieden.”

   

   

 • Reserveren of informatie

  Versturen