• Filosofie in het dagelijks leven

  Menigeen heeft in het leven behoefte zich te verdiepen in filosofie. Vaak blijft het bij wensdromen, want het leven van alledag bezorgt al genoeg hoofdbrekens. Filosoof en cursusleider Thieu Kuys biedt u de kans in vier cursusmiddagen kennis te maken met de wereld van de filosofie in het hier en nu. Op vrijdag 18 september van 14.00 – 16.15 uur gaat de cursus ‘Filosofie in het dagelijks leven' van start. In de vorm van een hoorcollege, waarbij cursisten informatie en visie kunnen inbrengen, steekt Kuys met drie vragen van wal om te bepalen wat de relevantie van filosofie in het dagelijks leven kan zijn. Op 25 september en 9 + 16 oktober gaat hij met de cursisten verder op zoek naar de antwoorden. Ook voor mensen zonder specifieke voorkennis is deze bijzondere cursus een aanrader. 

   

 • Filosofiecursus
  Datum: 18-25 september & 9-16 oktober
  Tijd: 14:00 -16:15 uur
  Kosten: € 100.-
  Maximaal 20 cursisten
 • Het lijkt erop dat onze huidige samenleving bij mensen zodanig grote onzekerheden en spanningen veroorzaakt, dat ze zichzelf steeds minder de ruimte geven om in alle rust vraagstukken te overdenken. Volgens Thieu Kuys ervoer ook de Britse auteur David Hume (1711 – 1776) een spanning tussen zijn denken als filosoof en zijn doen als mens. Hij had het idee dat je, in het leven van alledag, alle filosofische inzichten maar beter zo snel mogelijk kunt vergeten. Misschien is het niet wenselijk in het dagelijks leven te filosoferen. Toch vonden de meeste filosofen, Hume incluis, filosoferen relevant voor het dagelijks leven. Immanuel Kant (1724 – 1804) vatte de relevantie van filosoferen samen in drie vragen: Wat kan ik weten? (Kennisleer), Wat moet ik doen? (Ethiek) en Wat mag ik hopen? (Metafysica)

  18 september

  Het zijn deze drie vragen waarmee Kuys van wal steekt om de relevantie van filosofie in het dagelijks leven te bepalen. Volgens hem moet filosofie ons iets kunnen vertellen over thema’s die momenteel in de samenleving spelen:

  -       de spanning tussen informatie en privacy

  -       de robotisering

  -       de toegenomen mondiale spanningen

  -       de verbrokkeling van supranationale samenwerking

  -       het uiteenvallen van traditionele samenlevingsverbanden

  -       de sociale en economische ongelijkheid

  -       de dreigende opwarming van de aarde

  In deze eerste bijeenkomst zullen de cursisten ontdekken dat de drie vragen van Kant met wat logica en een plukje gezond verstand soepel afgehandeld kunnen worden. 

  25 september, 9 en 16 oktober

  Als het zo eenvoudig ligt, dat logica en gezond verstand dé oplossing zijn om grote kwesties afdoende te beantwoorden, dan kun je je afvragen waarom de filosofie niet ergens rond 1800 als discipline is afgesloten. Deze vraag wil Kuys beantwoorden in de drie bijeenkomsten die volgen op de eerste. Cursisten zullen zien dat de perspectiefkeuze die in de vragen van Kant besloten is – de keuze voor het ‘ik’-perspectief – te beperkt is. De maatschappelijke thema’s die hierboven zijn genoemd, dwingen de deelnemers het ‘ik’-perspectief te verlaten. Daardoor komen vragen naar voren die zich níet met wat logica en een plukje gezond verstand laten beantwoorden.

  In de cursus zullen ideeën van zowel overleden als nog levende filosofen langskomen, maar de cursus is niet bedoeld als een snelcursus ‘Geschiedenis van de filosofie’. Thieu Kuys schrijft daarover: ‘We doen alsof Socrates, David Hume, Daniel Dennett en Bernard Stiegler tijdgenoten van ons zijn.’

  Cursusleider Thieu Kuys

  Filosoof Thieu Kuys (1961) is in 1992 gepromoveerd in de kennis- en wetenschapsleer met een onderzoek naar de vraag of filosofische problemen zich laten oplossen vanuit de mathematische en empirische wetenschappen. Ook studeerde hij MO Nederlands en geschiedenis. Hij werkt al een groot aantal jaren als zelfstandig onderzoeker en informatiespecialist; de laatste jaren ook als docent. Regelmatig schrijft hij maatschappelijk relevante bijdragen voor de landelijke media. https://www.diagan.nl/thieu-kuys/

   

 • Reserveren of informatie opvragen

  Versturen