Taal aan de wandel

Taalverandering is zo oud als het menselijk taalvermogen. Elke taal is voortdurend in beweging: de zinsbouw wordt anders, woorden komen en gaan, betekenissen krijgen in de loop van de tijd een andere invulling, de grammatica verandert en klanken verschuiven. Een taal die stilstaat, is dood. Maar hoe komt het dat taal verandert? En waarom kun […]

€10