Democratie en Vrijheid

In de westerse cultuur zijn de termen ‘democratie’ en ‘vrijheid’ onlosmakelijk verbonden geraakt. Geen vrijheid zonder democratie en geen democratie zonder vrijheid. Wie dat tegenspreekt of zelfs maar nuanceert kan zich in debatten niet staande houden. Electoraal is deze combinatie van termen goud waard. Toch valt het niet mee om aan te geven wat we […]

€100

Van waarneming naar verbeelding

Waar ligt uw grens? René Klarenaar vindt als ruimtelijk ontwerper zijn stimulans in het mathematische, geordende en gestructureerde. Anders gezegd: hij werkt vooral doelmatig, wiskundig, driedimensionaal, monumentaal ook, zoals de bezoeker van de expositie met eigen ogen kan aanschouwen. Na de middelbare technische school (mts) ging hij aan het werk en volgde daarnaast vanaf 1985 […]

Gratis