Democratie en Vrijheid

In de westerse cultuur zijn de termen ‘democratie’ en ‘vrijheid’ onlosmakelijk verbonden geraakt. Geen vrijheid zonder democratie en geen democratie zonder vrijheid. Wie dat tegenspreekt of zelfs maar nuanceert kan zich in debatten niet staande houden. Electoraal is deze combinatie van termen goud waard. Toch valt het niet mee om aan te geven wat we […]

€100

Kunstbeschouwing

De kunstbeschouwing stelt twee belangrijke vragen: Hoe ziet het kunstwerk eruit? En: Wat stelt het voor? Daarna volgt zij dan ook twee wegen: de morfologische en de iconologische. De morfologie vraagt ons het kunstwerk als fysiek object te zien en ons af te vragen wat er allemaal aan te zien en erover op te merken […]

€100