• Op zondag 11 oktober liet de zon zich van zijn best mogelijke kant zien. Voor de exposanten van Cultuurtoren Honsoirde een geschenk, want nu konden zij en enkele bestuursleden weer een groot aantal bezoekers welkom heten, waaronder wethouder Peter van Steen. Na afloop van de expositie vond de trekking van de loterij plaats en werden de winnaars bekendgemaakt. De loterij, ingezet door het bestuur van Honsoirde om de financiële tekorten enigszins te kunnen dekken die door corona zijn ontstaan, gaf bij de trekking ook enige aanleiding tot hilariteit. 

  In totaal hebben ruim driehonderd belangstellenden de afgelopen weken de binnen- en buitenexpositie bezocht, de eerste expositie van het nieuwe seizoen in de Cultuurtoren. Met deze expositie wilde Honsoirde het toch wat beladen onderwerp ‘eenzaamheid’ onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken, wat een succesvolle onderneming is gebleken. De portretten die door drie kunstenaars in verschillende disciplines waren gemaakt: fotografie, schilderkunst en beeldhouwkunst, gaven voldoende aanleiding tot discussie. Ook de lezing over eenzaamheid van mevrouw dr. Anja Machielse droeg daaraan bij.

  Tokens

  De tokens die Honsoirde had ingezet zodat niet meer dan twintig mensen tegelijk de expositieruimten binnen konden betreden, bleken zondag hard nodig. Maar, de fraaie beelden van Ludovicus van Eijnatte, geplaatst rondom de cultuurtoren, boden een prettig alternatief voor de wachtenden. Wethouder Van Steen liet zich rondleiden door Paul Schalken, voorzitter van de kunstcommissie van Honsoirde, die daardoor ruim de gelegenheid kreeg met hem te spreken over de culturele activiteiten van de cultuurtoren. 

  De trekking

  De komische noot tijdens de trekking van de loterij zat hem in de afwezige en nietsvermoedende winnaar van zelfs twee winnende loten. Die bleken te zijn gekocht door de voorzitter van Honsoirde, Hildo van Engen. Paul Schalken besloot ter plekke de kunstenaars twee andere loten te laten trekken. Inmiddels zijn betrokkenen op de hoogte gesteld: de moeder van fotografe Anki Leene was de winnaar van het beeldje van Ties Lowes, Gert van Gorcom was de winnaar van het schilderijtje ‘de Haan’ van Else van der  Sloot en tot slot mevrouw Schoenmakers uit Wageningen die het schitterende portrettenboek van Anki Leene binnenkort in ontvangst mag nemen.

  Het bestuur van Honsoirde en de exposanten kijken terug op een heel mooie en succesvolle tentoonstelling. 

  Oktober 2020, Dimph Vos, Honsoirde