• "Eenzaamheid kent vele kleuren…"

  In de landelijke Week van de Eenzaamheid verzorgt mevrouw dr. Anja Machielse een lezing onder de titel ‘Eenzaamheid kent vele kleuren…’

  Eenzaamheid is een verschijnsel dat bij het leven hoort, maar de ervaring van eenzaamheid is een subjectieve en individuele aangelegenheid. Eenzaamheid heeft te maken met het ontbreken van betekenisvolle relaties; niet het aantal relaties, maar de betekenis die iemand daaraan geeft, is van belang. Dat je een heleboel mensen kent, zegt niets over de kwaliteit van die relaties. Je kunt je eenzaam voelen ondanks een partner of een brede vriendenkring.

  Bepaalde situaties kunnen eenzaamheid in de hand werken. Ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare, een echtscheiding, gezondheidsproblemen, een verhuizing of werkloosheid, brengen eenzaamheidsgevoelens met zich mee. Ze impliceren het verlies van een belangrijke persoon of van sociale contacten in bredere zin. Maar ook positieve gebeurtenissen kunnen een gevoel van eenzaamheid oproepen; intense ervaringen, ook als ze positief zijn, wil je delen met mensen met wie je verbondenheid ervaart. Als zulke personen ontbreken, kun je je pijnlijk eenzaam voelen.

   Bron: /eenzaamheid.info

 • Lezing
  Datum: Zondag 4 oktober.
  Aanvang: 14:00 uur
  Zaal: De La Courtzaal
  Entree: € 10.-
 • Mevrouw Machielse is filosoof en sociaal wetenschapper, en is als hoogleraar ‘Humanisme en Sociale Weerbaarheid’ en als bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’ verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Ook is zij lid van de wetenschappelijke adviescommissie ‘Een tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van VWS. 

  Haar onderzoek richt zich op de betekenis van sociale relaties, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap. De spanning tussen individuele autonomie en de eisen van de sociale omgeving staan daarbij centraal. Belangrijke onderzoeksthema's zijn: sociaal isolement, eenzaamheid, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. In haar onderzoek naar ouderen ligt de nadruk op 'empowerment' en het stimuleren van sociale betrokkenheid. Wat hebben mensen nodig om hun leven als zinvol te ervaren? Hoe kan sociale insluiting van ouderen in de samenleving worden bevorderd? 

  Deze en andere vragen bespreekt Anja Machielse in haar lezing op zondag 4 oktober in de De La Courtzaal.

 • Reserveren of informatie opvragen

  Versturen