• Gedurende vier zondagen plaatsen we de ziekte Dementie, die in de nabije toekomst volksziekte nummer 1 zal zijn, in een cultureel perspectief. Naast een groepstentoonstelling is er een speciaal muziek- en lezingenprogramma. We willen met dit project een andere kijk bieden op deze ziekte waar steeds meer mensen zelf of in de naaste omgeving mee te maken krijgen. 

    Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk blijkt dat kunst en muziek rijke toegangspoorten zijn tot de leefwereld van mensen met dementie. Het opent deuren in alle fases van de aandoening, zeker ook wanneer verbale communicatie niet meer mogelijk is. Kunst en muziek schenken mensen een gevoel van eigenwaarde, vrijheid en emotionele connectie. Daarom verwijst de opmaak van de poster naar de jeugdherinneringen van mensen met dementie, omdat deze herinneringen vaak het langst beschikbaar blijven.

    Wij willen laten zien dat betekenisvolle activiteiten voor mensen met dementie, waarin niet de ziekte maar het hebben van plezier en het leggen van sociale contacten centraal staan, kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie.