• Kunst in reprise

  Adri Frigge - grafiek, tekeningen, schilderijen

  Ludovicus van Eijnatte - beelden in steen 

  “Kijken wordt zien en zien wordt inzien

  De expositie was helemaal klaar om gezien te worden. Helaas konden we door het Coronavirus geen bezoekers ontvangen. Het onderstaande filmpje geeft een impressie van wat u had kunnen zien. Volgend seizoen geven we de expositie een nieuwe kans.

 • Expositie
  Datum: 28 feb & 7-14-21 mrt.
  Tijd: 13:00 - 17:00 uur
  Entree: gratis
 • Adri Frigge

  Frigge's fascinatie binnen de grafiek en tekenen is, dat de kleinste beweging op papier, vooral met penseel, ernaast, vervormingen, een nieuwe wereld laat ontstaan in het wit. Het blad krijgt acuut een totaal andere verhouding. 

  Het uitgangspunt in zijn werk is vaak muziek. Zo zijn bijvoorbeeld de etsen naar de preludes van Debussy ontstaan in een samengaan van de bewegingen in de muziek met de grafische werking van fragmenten uit het notenbeeld. In het geval van Debussy draagt de titel dan nog bij aan het ontstaan van het beeld. Iets dergelijks gebeurt in de zeefdrukken naar de Iberia van AlbÈniz.

  " Bij portretten probeer ik door weglaten de kern van het beeld over te houden, en tevens
  een samenspraak met de overige ruimte daaromheen te krijgen, vooral door die te
  laten 'binnenkomen' in het portret. Er is dan dus ook geen 'achtergrond'. "

  De laatste zeefdrukken zijn ontstaan naar aanleiding van 'Josef en zijn broers', een boek van Thomas Mann.

 • Ludovicus van Eijnatte ‘Verbeelding in steen’

  Kijken wordt zien en zien wordt inzien.

  Ludovicus van Eijnatte gebruikt in zijn werk een aantal centrale thema’s die tijdloze dromen uitbeelden in verleden, heden en toekomst. Zijn beelden lopen uiteen van kleine architectonische tot groot uitgevoerde vormen,niet wetenschappelijk of mathematisch. De tijdloze uitstraling van zijn werk verwijst o.a naar tempels, kathedralen, poorten, wachters, bronnen, licht-en natuurdragers. Tekens of symbolen waarmee hij zijn fascinatie uitbeeldt met datgene wat achter de tastbare wereld verborgen ligt.

  Zijn studie architectuur resoneert in zijn beelden. De symmetrie in zijn beelden is noodzakelijk om een sacraal gevoel op te roepen. Het is een weerspiegeling van orde en harmonie die de toeschouwer als het ware dwingt tot een dieper bewustzijn. Vaak vormen zij een geheel met de ruimte waarin zij geplaatst zijn. Zijn beelden geven vorm aan de ruimte maar ook heeft de ruimte invloed op de beleving van het beeld.

   ‘Vanuit mijn visie ontstaat de vorm en in het werkproces kristalliseert het beeld zich uit. Al werkend probeer ik een sfeer van sereniteit, balans, rust en contemplatie te bereiken die past bij het beeld. Het is een zoektocht naar evenwicht en spanning met als doel via mijn vormenwereld een gevoel van herkenning bij de toeschouwer op te roepen.’

  Na zijn opleidingen in tuinarchitectuur en architectonische vormgeving heeft Ludovicus zich een tijdlang beziggehouden met het ontwerpen, waarbij de organische architectuur een centrale plaats innam. Sinds 1989 wijdt hij zich geheel aan het beeldhouwen. Veel werk van Van Eijnatte is in bezit van gemeenten, openbare instellingen, bedrijven en particulieren. Daarnaast werkt hij in opdracht, waarbij is te denken aan gedenkbeelden.