Project Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wie kent ze niet, de sprookjes die eindigen met: en ze leefden nog lang en gelukkig? Helaas in daar in de realiteit van alledag lang niet altijd sprake van. “Een gelukkig leven” is daarom naam van het project van de gemeente Heusden over huiselijk geweld en kindermishandeling. Cultuurtoren Honsoirde werkt hieraan mee, net zoals diverse andere instellingen in de gemeente uit de sociale/zorgsector en de culturele sector.

Kunst en cultuur als uitdrukkingsmiddel
Een heftig thema als dit kan soms beter bespreekbaar gemaakt worden via kunst en kunstbeschouwing. Daarom willen we het belichten vanuit de invalshoek van kunst en cultuur. Schilderijen, beelden en andere kunstuitingen roepen immers vaak beelden op die een dialoog kunnen bevorderen en begrip kunnen kweken.

Doet u mee?
Wij nodigen kunstenaars met een grote en een kleine K van harte uit om een kunstwerk te maken dat uitdrukking geeft aan dit thema. De kunstenaars die bij ons bekend zijn, ontvangen bij de uitnodiging ook een flyer van de gemeente Heusden met nadere uitleg over het project. De gemeente zorgt ervoor dat de uitnodigingen ook worden verspreid onder de achterbannen van de andere instellingen die binnen het project actief zijn.

Aanmelden
U kunt zich als deelnemer zich tot 8 juli a.s. aanmelden via het inschrijvingsformulier op deze website.
Lever uw werk uiterlijk 15 september a.s. in op één van de inleverdagen die in de Cultuurtoren worden georganiseerd. De data en tijden zullen we te zijner tijd aan de deelnemers bekend maken.

Expositie
In principe worden alle ingezonden werken op enigerlei wijze tentoongesteld. Onafhankelijke deskundigen gaan beoordelen welke kunstwerken in de Cultuurtoren zelf tentoongesteld zullen worden en welke werken elders in de gemeente, zoals in de BSO’s, scholen en bibliotheken.

De opening van de expositie in de Cultuurtoren staat gepland voor zondagmiddag 16 oktober 2022. De expositie is in de periode 16 oktober t/m 6 november elke zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur te zien.
Rondom de expositie worden diverse activiteiten georganiseerd die het thema nog extra in de schijnwerpers zullen zetten. In de loop van komende weken komt daarover extra informatie.

Flyer huiselijk geweld en kindermishandeling

Inschrijvingsformulier project Huiselijk geweld en kindermishandeling

(insturen vóór 8 juli 2022)

 

Ondergetekende

15 + 13 =

geeft zich op voor deelname.

Ik ga de uitdaging aan om een kunstwerk te maken dat op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling is geïnspireerd.

Ik lever mijn kunstwerk uiterlijk 15 september 2022 in op een van de inleverdagen van Cultuurtoren Honsoirde.