Project Huiselijk geweld en kindermishandeling

Zondagmiddag 16, 23, 30 oktober en 6 november en woensdagmiddag 26 oktober

13.00 tot 17.00 uur

Wie kent ze niet, de sprookjes die eindigen met: en ze leefden nog lang en gelukkig? Helaas in daar in de realiteit van alledag lang niet altijd sprake van. “Een gelukkig leven” is daarom de naam van het project van de gemeente Heusden over huiselijk geweld en kindermishandeling. Cultuurtoren Honsoirde werkt hieraan mee, evenals diverse andere instellingen in de gemeente uit de sociale en zorgsector en de culturele sector.

Kunst en cultuur als uitdrukkingsmiddel
Een heftig thema als dit kan soms beter bespreekbaar gemaakt worden via kunst en kunstbeschouwing. Daarom is besloten het te belichten vanuit de invalshoek van kunst en cultuur. Schilderijen, beelden en andere kunstuitingen roepen immers vaak beelden op die een dialoog kunnen bevorderen en begrip kunnen kweken.

Doet u ook mee?

De kunstenaars die bij ons bekend zijn, zijn intussen benaderd; zij ontvingen bij de uitnodiging ook een flyer van de gemeente Heusden met nadere uitleg over het project. Tot nu toe hebben 28 kunstenaars zich ingeschreven voor deelname aan het project, waaronder drie groepsinschrijvingen: de keramiekgroep, de schildersgroep en de groep textiele werkvormen van Creativiteitscentrum De Ark.

Wij nodigen nu voorts alle kunstenaars met een grote en een kleine K uit de gemeente Heusden van harte uit om een kunstwerk te maken dat uitdrukking geeft aan dit thema. Doet u mee?

Aanmelden
U kunt zich als deelnemer zich tot donderdag 29 september a.s. aanmelden via het inschrijvingsformulier op deze website.
Lever uw werk in op donderdag 29 september tussen 19-21.00 uur of op zaterdag 1 oktober tussen 10.00-12.00 uur in de Cultuurtoren, die zich bevindt op het terrein van de abdij Mariënkroon. Let voor de juiste locatie op de borden en de banner.

Expositie
In principe worden alle ingezonden werken op enigerlei wijze tentoongesteld. De selectiecommissie, die bestaat uit onafhankelijke deskundigen – Mees Douglas, Henk Willems en  Hans van der Ven – gaat beoordelen welke kunstwerken in de Cultuurtoren zelf tentoongesteld zullen worden en welke werken elders in de gemeente, zoals in de BSO’s, scholen en bibliotheken.

De opening van de expositie is op zondagmiddag 16 oktober 2022 om 13.00 uur. De locatie wordt nog bekendgemaakt. De expositie is in de periode 16 oktober t/m 6 november elke zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur te zien, én in de herfstvakantie op woensdagmiddag 26 oktober van 13.00-17.00 uur.
Rondom de expositie worden diverse activiteiten georganiseerd die het thema nog extra in de schijnwerpers zullen zetten. In de loop van komende weken komt daarover extra informatie.

Flyer huiselijk geweld en kindermishandeling

Lees meer over de expositie 

Inschrijvingsformulier project Huiselijk geweld en kindermishandeling

(insturen vóór 29 september 2022)

 

Ondergetekende

3 + 3 =

geeft zich op voor deelname.

Ik ga de uitdaging aan om een kunstwerk te maken dat op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling is geïnspireerd.

Ik lever mijn kunstwerk uiterlijk 1 oktober 2022 in op een van de inleverdagen van Cultuurtoren Honsoirde.